Žiadosť o prijatie do zamestnania - TN Logistica SK

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Hľadáš pracovnú príležitosť v TN Logistica SK? Všetko, čo treba urobiť je poslať tvoju žiadosť. Vyplniť prihlášku.

Iba file typu: PDF, DOC, DOCX. Maximálna veľkosť: 2MB

Vyhlasujem, že som si privacy policyzostavenú majiteľmi, v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia EÚ 2016/679 a že som porozumel celému obsahu. Pre tieto účely dávam, v zmysle čl. 7 Nariadenia EÚ 2016/679, slobodne, výslovne a jednoznačne súhlas na spracovanie osobných údajov pre účelyc uvedené v spomínanej privacy policy

Na to, aby si mohol poslať svoji požiadavku, musíš vyhlásiť, že si si prečítal a že akceptuješ privacy policy.

Táto stránka a tretie nástroje, ktoré používa sú zabezpečené cookie potrebnými pre fungovanie a užitočné pre účely uvedené v cookie policy. Ak chceš vedieť viac, alebo neposkytnúť súhlas so všetkými, alebo s niektorými cookie, obráť sa na cookie policy. Ak zavrieš tento banner, budeš rolovať po tejto stránke, klikneš na link, alebo budeš pokračovať v navigácii iným spôsobom, dávaš súhlas s používaním cookie.