KONTAKTY - TN Logistica SK

Kontaktuj nás pre získanie predbežnej ceny

Pre získanie predbežnej ceny, alebo konzultácie o preprave zašli mail a vyplň formulár. Odpovedia ti pracovníci, ktorí hovoria viacerými jazykmi.

Vyhlasujem, že som si privacy policyzostavenú majiteľmi, v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia EÚ 2016/679 a že som porozumel celému obsahu. Pre tieto účely dávam, v zmysle čl. 7 Nariadenia EÚ 2016/679, slobodne, výslovne a jednoznačne súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely uvedené v spomínanej privacy policy

Na to, aby si mohol poslať svoji požiadavku, musíš vyhlásiť, že si si prečítal a že akceptuješ privacy policy.

Hľadáš partnera pre riešenie logistiky?

Nielen preprava, ale aj riešenia integrovanej logistiky: všetky služby skupiny.

Rozpíš podrobnejšie
Táto stránka a tretie nástroje, ktoré používa sú zabezpečené cookie potrebnými pre fungovanie a užitočné pre účely uvedené v cookie policy. Ak chceš vedieť viac, alebo neposkytnúť súhlas so všetkými, alebo s niektorými cookie, obráť sa na cookie policy. Ak zavrieš tento banner, budeš rolovať po tejto stránke, klikneš na link, alebo budeš pokračovať v navigácii iným spôsobom, dávaš súhlas s používaním cookie.