Tlačová správa pri príležitosti ukončenia stretnutia 2007 – 2017, 10 rokov TN Logistica SK

V Bratislave, v sobotu 21. októbra sa konal Meeting Skupiny Torello, ktorý otvoril dvere novému sídlu TN Logistica SK. Skupina Torello – jedna z veľkých prepravných a logistických spoločností pôsobiacich na medzinárodnom trhu – so zastúpením na Slovensku spoločnosťou TN Logistica SK, inaugurovala nové logistické centrum v Senci. „Investícia za 3 milióny eur, ktorá ponúka moderné priestory a 200 nových pracovných miest“, tak Rocco Loria – Executive Manager spoločnosti TN Logistica SK – predstavil realizáciu nového projektu.

Toto stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti oslavy 10. výročia spoločnosti TN Logistica SK, pričom sa na ňom zúčastnilo mnoho členov Skupiny, ktorí prišli z Bratislavy, aby boli prítomní na oficiálnom otvorení nového sídla v Senci.
Pri otvorení Meetingu Umberto Torello – Customer and Fleet Manager – spomenul základné etapy rastu spoločnosti TN Logistica SK – „Priniesli sme 30-ročné skúsenosti a poradenstvo v oblasti prepravy, pokoru a serióznosť. To stačilo na to, aby sa každý rok zvyšoval počet vozidiel a zdroje spoločnosti a tým aj obrat“. Pridali sa k nemu Rocco LoriaRoman Marcinka – Import/Export Manager a Monika Kotlarčíková – Economic & Human Resources Manager – ktorí boli priamo zainteresovaní do riadenia spoločnosti TN Logistica SK, pod pozorným okom pani Concetty a pána Antonia Torellovcov – „Pred 10-timi rokmi sme deň za dňom budovali spoločnosť, ktorá sa potom stala významnou štruktúrou, rozhodujúcou pre celú Skupinu“ – ale najmä pod pozorným okom Prezidenta Nicolu Torello.

TN Logistica SK má dnes flotilu s viac ako 600 vozidlami (z celkového počtu 1900 celej Skupiny) a zamestnáva viac ako 800 zamestnancov (z celkového počtu 1400 celej Skupiny).

Keď trh vyžadoval otvorenie voči Východnej Európe, ťažisková lokalita na prepravnom trhu spoločnosti TN Logistica SK bola odpoveďou Skupiny Torello. Išlo o pragmatický príklad, kedy spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo a organizáciu medzinárodnej prepravy – pôsobiaca v tejto oblasti už viac rokov – prijala výzvu a investovala priamo na území Slovenskej republiky.

Ide o investíciu do transformácie a o priestory, ktoré tejto investícii dávajú reálne kontúry v Senci, v blízkosti diaľnice D1, v mieste s vynikajúcim prepojením a s dôležitými prepravnými uzlami smerom do Strednej a Východnej Európy, ako Bratislava (20 km), Viedeň (60 km), Brno (130 km) a Budapešť (220 km).

Strategické plánovanie infraštruktúry, vývoj teritória, pozornosť venovaná životnému prostrediu, politika dopravy, ale najmä profesionálny a osobný rast.
To je podnikateľský zámer, ktorý charakterizuje rast počas týchto rokov a určuje stratégie, ktoré sa stretávajú s budúcnosťou Skupiny Torello.