Partnership

Služby TN Logistica SK sa vyvíjajú smerom k forme partnership s významnými spoločnosťami.
Vytvoriť synergiu znamená dosiahnuť veľkú operatívnu efektívnosť s následným znížením nákladov. Je to stratégia zameraná na vytvorenie úzkej spolupráce počas dlhého obdobia. Spolupráca so zahraničnými partnermi , ktorá sa uskutočňuje cez európsku sieť, je schopná poskytnúť spoľahlivé služby prepravy tovaru do všetkých destinácií.

Torello Trasporti & Logistica

TORELLO

Torello, to je historicky daná podnikateľská realita, ktorá existuje v meste Montoro (AV). Spoločnosť vznikla v roku 1975. Pracuje v oblasti služieb automobilovej prepravy a Logisticy.. Prevažne rodinné riadenie firmy je jedným zo silných pilierov firmy, ktorá postupne dosiahla úspech na vnútroštátnom a medzinárodnom trhu. Vozový park spoločnosti Torello, ktorý má asi 1500 vozidiel ponúka riešenia na mieru akýchkoľvek požiadaviek na prepravu, vykonávanú mnohými typmi vozidiel a návesov – od kombinovaných po intermodálne.
Na zabezpečenie svojej výraznej prítomnosti na trhu neustále rozvíja distribučnú sieť, ktorá pracuje prostredníctvom platforiem nachádzajúcich sa na celom vnútroštátnom a medzinárodnom teritóriu.
Torello dotvára portfólio činností úplne novou logistickou službou, ktorá zaručuje možnosť uskladnenia tovaru, v jej vlastných priestoroch, pričom realizuje projekty na mieru a vždy dáva prednosť vzťahu so svojimi klientmi na základe partnership.

Logo TN Logistika SK-RO

TN LOGISTIKA SK-RO

Naša politika rastu, orientovaná na investície zamerané aj na rizikové oblasti, mám umožnila nadviazať spoluprácu s rumunskou spoločnosťou: TN Logistika Romania.
Rumunsko patrí medzi základné trhy Východnej Európy. Je to uzol, z ktorého sú ľahko dostupné krajiny bývalého ZSSR a Stredného Východu a križovatka hlavných ťahov európskej prepravy. Spoločnosť sa nachádza v meste Pitesti, v srdci rumunskej ekonomiky, vzdialenom asi 60 km od hlavného mesta Bukurešti, kde sa vo výraznej miere nachádza logistická infraštruktúra a železničné siete. TN Logistica SK-RO disponuje vysoko kvalifikovaným personálom a to najmä v oblasti ICT a inžinierstva, má pracovníkov, ktorí majú dobré jazykové znalosti. Sú to kvalifikovaní ľudia, schopní uspokojiť potreby klientov a vychádzať v ústrety ich najzložitejším požiadavkám.