Bezpečnosť

TN Logistica SK pracuje už od svojho vzniku na implementovaní a a zlepšovaní aspektu týkajúceho sa bezpečnosti tak, aby zvýšila kvalitu svojich služieb. V spolupráci so všetkými zamestnancami a partnermi riadi procesy, pričom kladie dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia a životného prostredia.

Keďže disponuje skúseným a kompetentným pracovným tímom, spoločnosť je schopná navrhovať riešenia, ktoré znižujú potenciálne riziko v oblasti cestnej prepravy a prispieva tak k riešeniu potrieb a problémov týkajúcich sa tohto špecifického sektora.
Nasadené vozidlá sú oddelením dopravy, kde operátori sledujú online každé jednotlivé vozidlo. Online monitorovanie nákladu, ktorý je prepravovaný vozidlami, umožňuje zaručiť informácie o jeho polohe z hľadiska bezpečnosti tovaru, vozidla a vodiča a zaručuje rýchlosť zásahu v prípade, ak by sa vyskytli prípadné anomálie. Všetky procesy sú kontrolované a sledované softwarom.

Možnosť kompletne sledovať prepravu v reálnom čase je zaručená pre náklady riadené interne vo vnútri firmy a aj u partnerov, ktorí sú súčasťou organizácie.

Firemná politika spoločnosti TN Logistica SK je založená na: profesionalite, čestnosti, tímovej práci a pozornosti voči klientom, kvalifikácii zamestnancov, bezpečnosti na cestách a na pracoviskách. Dôveryhodnosť z hľadiska potravinovej bezpečnosti je zabezpečená predpisom stanoveným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 852/2004 ES.
Bezpečnosť všetkých aktivít je zabezpečená aktívnym dozorom 24 hodín denne a tým, že preprava sa vykonáva vždy tak, aby sa minimalizovali presuny a čakacie doby.

sicurezza-tn-logiaticask