Spoločnosť

TN Logistica SK bola založená v roku 2007 s dôležitým core business v oblasti poradenstva a organizácie cestnej prepravy kompletnej alebo čiastkovej nakládky v celej Európe.
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, ktorá zaujíma dôležitú obchodnú pozíciu vo vzťahoch s krajinami Východnej Európy a je križovatkou vnútornej a medzinárodnej prepravy, kde pracuje konsolidovaný tím. TN Logistica SK tu vytvorila skupinu odborníkov v rôznych oblastiach, pripravenú zrealizovať technicky náročné projekty. Aktívne nasadenie celého personálu do procesu poskytovania služieb aj vďaka integrácii do organizačných a informačných štruktúr garantuje úspech, ktorý je možné dosiahnuť iba tímovou prácou.

Hodnotíme, analyzujeme ciele a vytvárame personalizované služby pre malé a stredné podniky, ale aj per veľké nadnárodné skupiny sektora GDO, potravinového a nepotravinového priemyslu, textilu, módy, farmácie, Reatil…, pričom poskytujeme prostriedky vhodné pre každú kategóriu tovaru. Disponujeme chladiarenskými vozidlami, vozidlami s nastaviteľnou teplotou, izotermickými vozidlami, plachtovými návesmi a megaobjemovými vozidlami. Každé jednotlivé vozidlo je riadené úsekom dopravy, ktorý zabezpečuje primeraný monitoring.

Informácie o tom, kde sa vozidlo nachádza, sú aspektom primárneho významu pokiaľ ide o bezpečnosť nákladu, vozidla a vodiča.

HOVORÍME VŠETKÝMI EURÓPSKYMI JAZYKMI

bandiere

Kancelárie nachádzajúce sa v Bratislave majú jazykovo zdatných pracovníkov, schopných uľahčiť komunikáciu so zahraničnými klientmi a porozumieť špecifickým obchodným požiadavkám. Sú to pracovníci, ktorí komunikujú s klientmi, pričom upravujú služby na základe osobných potrieb.

Priorita, s ktorou pristupujeme ku klientom a špecifické kompetencie ľudských zdrojov prispievajú k tomu, že sa klienti neustále rozhodujú pre služby spoločnosti TN Logistica SK, pričom vznikajú kontinuálne spolupráce, ktoré sa rozvíjajú do formy partnership s významnými spoločnosťami.

Spoločnosť má dlhodobé investičné projekty na území, na ktorom má ambíciu expandovať a kde už má svoje štruktúry. Ide o oblasť, kde sú koncentrované služby a infraštruktúra a ktorej strategická poloha z hľadiska medzinárodnej prepravy kandiduje na primárnu pozíciu s veľmi vysokým potenciálom v rozvojových krajinách.