CESTNÁ PREPRAVA - TN Logistica SK

Organizovanie prepravy, vývoj a monitorovanie partnership-u

Od prevzatia prepravovaného nákladu TN Logistica SK posudzuje čas, typ tovaru a vzdialenosti a určuje najvhodnejší prostriedok a trasu tak, aby minimalizovala dopad na životné prostredie a znižovala náklady.

Organizácia zostavená spôsobom tak, aby poskytovala čo najlepšie služby a flexibilitu, spolu s obvyklou spoľahlivosťou garantovanej prepravy v súlade s celou skupinou Gruppo Torello.

Smiley face

Full Truck Load e
Less Than Truckload

Cestná preprava do jediného cieľa, alebo do viacerých cieľov pre rôzne možnosti nákladu: kompletná, alebo čiastočná nakládka.

Smiley face

Národná a medzinárodná preprava

Z centrály Senec pozícia v prvom šíku, ktorá sa sústreďuje na základné trhy Európy.

Smiley face

Unikátne služby na mieru

TN Logistica SK vytvára efektívnu a rýchlu trasu šetrnú k životnému prostrediu, garantovanú aj faktom, že patrí ku skupine Gruppo Torello.

Smiley face

Poradenstvo a asistencia

Dôležitá obchodná stratégia v oblasti poradenstva a organizovaní cestnej prepravy.

Koncentrovaná na stratégie

Veľké skúsenosti získané v oblasti prepravy umožnili skupine Gruppo Torello vyvinúť v Európe službu v rámci perfektne organizovanej siete.

Supply Chain Torello, vytvorená týmto spôsobom pracuje zdieľaným spôsobom, aby TN Logistica SK mohla pracovať efektívne, rozvíjať nové riešenia a zvyšovať pracovnú efektívnosť za účelom uspokojenia personalizovaných požiadaviek klientely.

... o skupine Gruppo Torello

Logistické smernice sú zostavené skupinou Gruppo Torello, ktorá kontroluje riadenie tokov v celej Európe. Organizácia a logistická supervízia v Torello prispievajú k uspokojeniu všetkých požiadaviek a potrieb zákazníkov.

Pre stanovenie predbežnej ceny, alebo poradenstvo o pozemnej preprave.

Táto stránka a tretie nástroje, ktoré používa sú zabezpečené cookie potrebnými pre fungovanie a užitočné pre účely uvedené v cookie policy. Ak chceš vedieť viac, alebo neposkytnúť súhlas so všetkými, alebo s niektorými cookie, obráť sa na cookie policy. Ak zavrieš tento banner, budeš rolovať po tejto stránke, klikneš na link, alebo budeš pokračovať v navigácii iným spôsobom, dávaš súhlas s používaním cookie.